Gelijkstelling diploma’s aan het diploma vakbekwaamheid voor het reisbureaubedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-03-1998 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Financiën van 24 februari 1998, nr. BGW98-441M, op grond van artikel 2, onderdeel a, onder 3o, van het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf worden de volgende diploma’s gelijkgesteld aan het diploma vakbekwaamheid voor het reisbureaubedrijf, na 1 juli 1992 afgegeven door de Stichting Examens en Proeven voor het Reisbureaubedrijf:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Financiën van 6 juli 1993, nr. BGW 93-1034, Stcrt. 128, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina