Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren In- en uitvoerwet

[Regeling vervallen per 03-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 07-02-1998 t/m 31-12-2004

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren In- en uitvoerwet

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Gelet op artikel 19 van de In- en uitvoerwet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 03-03-2005]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de In- en uitvoerwet bepaalde, worden aangewezen:

  • -

    de ambtenaren van de dienst LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • -

    de ambtenaren van de accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 03-03-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 februari 1998

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-Van Weele

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina