Vergoeding werkzaamheden adviescommissie KIR

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 28-11-1998 t/m 31-01-2005

Vergoeding werkzaamheden adviescommissie KIR

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De vergoeding voor de werkzaamheden van de commissie Kostenverrekening en Informatierelaties bedraagt per bijeenkomst:

voor de voorzitter f 560;

voor de overige leden f 420.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Terug naar begin van de pagina