Warenwetbesluit Eiwitproducten

Geldend van 19-02-2016 t/m heden

Besluit van 23 januari 1998, houdende het Warenwetbesluit Eiwitproducten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 1997, GZB/VVB/973728, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 september 1997, no. W13.97.0412);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 1998 met nummer GZB/VVB/982, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. soja-eiwitproducten: de uit ontvliesde sojabonen verkregen eiwitproducten, waaraan het vet is onttrokken, met uitzondering van de eiwithydrolysaten;

 • b. tarwe-eiwitproducten: de uit tarwe of tarwemaalderijproducten verkregen eiwitproducten, met uitzondering van de eiwithydrolysaten;

 • c. schimmeleiwitproducten: de producten die worden verkregen uit de hyphae van schimmel;

 • d. P.E.R.: de voedingswaarde van het eiwit ten opzichte van caseïne («Protein Efficiency Ratio»).

Artikel 2

Het is verboden soja-, tarwe- of schimmeleiwitproducten te bereiden of te verhandelen, die niet voldoen aan de eisen, bij dit besluit gesteld, met betrekking tot hun samenstelling of eigenschappen.

Artikel 3

Soja-eiwitproducten voldoen aan de volgende eisen:

 • a. de P.E.R. bedraagt ten minste 1,8;

 • b. het gehalte aan gebonden lysino-alanine bedraagt ten hoogste 500 mg/kg eiwit;

 • c. het gehalte aan vrij lysino-alanine bedraagt ten hoogste 10 mg/kg eiwit.

Artikel 4

Tarwe-eiwitproducten voldoen aan de volgende eisen:

 • a. de P.E.R. bedraagt ten minste 0,8;

 • b. het gehalte aan gebonden lysino-alanine bedraagt ten hoogste 500 mg/kg eiwit;

 • c. het gehalte aan vrij lysino-alanine bedraagt ten hoogste 10 mg/kg eiwit.

Artikel 5

 • 1 Schimmeleiwitproducten zijn uitsluitend bereid uit schimmel van de soort Fusarium graminearum (Schwabe), ATCC 2033.

 • 2 Schimmeleiwitproducten voldoen aan de volgende eisen:

  • a. de P.E.R. bedraagt ten minste 1,9;

  • b. het ribonucleïnezuurgehalte bedraagt ten hoogste 2 massaprocenten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 januari 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de vierentwintigste februari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina