Gelijkstelling certificaat voor attractietoestellen

[Regeling vervallen per 05-03-2005.]
Geldend van 23-01-1998 t/m 04-03-2005

Gelijkstelling certificaat voor attractietoestellen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-03-2005]

De door TÜV-Thüringen e.V., Jenertal 4 te Jena, Duitsland, afgegeven geldige certificaten voor attractietoestellen, worden gelijkgesteld met het in artikel 4 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen bedoelde certificaat van goedkeuring.

Artikel 2

[Vervallen per 05-03-2005]

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij zal worden geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Terug naar begin van de pagina