Delegatie bepaalde bevoegdheden In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 23-01-1998 t/m 31-07-2008

Delegatie bepaalde bevoegdheden In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 80a, eerste lid, en 101c, eerste lid, onderdeel d, van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

De bevoegdheden die ingevolge de artikelen 80a, eerste lid, en 101c, eerste lid, onderdelen a, b en c van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 toekomen aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, worden gedelegeerd aan de voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het zal worden geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 januari 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina