Besluit Utrechts Archief

[Regeling vervallen per 27-05-2017.]
Geldend van 22-02-1998 t/m 26-05-2017

Besluit Utrechts Archief

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van ministers:

Gelet op artikel 97 van de Wet gemeenschappelijk regelingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-05-2017]

Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd Het Utrechts Archief, wordt ingesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 27-05-2017]

De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van inkomsten paritair door het bestuur van de gemeente Utrecht en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gedragen.

Artikel 3

[Vervallen per 27-05-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Terug naar begin van de pagina