Aanwijzing Schiphol tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein

Geldend van 25-01-1998 t/m heden

Aanwijzing Schiphol tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel b, Besluit slotallocatie;

Besluit:

Artikel 1

Het luchtvaartterrein Schiphol wordt aangewezen tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag waarop het Besluit slotallocatie in werking is getreden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina