Instelling Coördinatiecomité slotallocatie Schiphol

Geldend van 25-01-1998 t/m heden

Besluit op grond van artikel 4 Besluit slotallocatie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4 van het Besluit slotallocatie;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Er is een Coördinatiecomité, nader te noemen comité, dat ten minste uit de volgende leden bestaat:

    • a. een vertegenwoordiger van het door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van artikel 2 van het Besluit slotallocatie aangewezen volledig gecoördineerde luchtvaartterrein;

    • b. een vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van het luchtvaartterrein, of hun vertegenwoordigende organisaties;

    • c. een vertegenwoordiger van de Luchtverkeersbeveiligings-organisatie.

  • 2 Als waarnemer wordt tot de vergaderingen van het comité toegelaten:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag waarop het Besluit slotallocatie in werking is getreden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina