Selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

[Regeling vervallen per 07-03-2014.]
Geldend van 01-02-2001 t/m 06-03-2014

Selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 september 1997, nr. arc-97.1473/2);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 07-03-2014]

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940-1993), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 07-03-2014]

In te trekken hoofdstuk 1420, no. 4; hoofdstuk 1500, nos. 1 en 2; hoofdstuk 1600, no. 6; hoofdstuk 3400, no. 2; hoofdstuk 4300, nos. 11, 12, 14, 42; hoofdstuk 5000, nos. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 19, 21, 25, 36-38; hoofdstuk 6100/7100/8100, no. 95; hoofdstuk 6300/7300/8300, no. 1; hoofdstuk 6400/7400/8400, nos. 26, 31, 35, 36 van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken van het Ministerie van Defensie’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Defensie en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. EAO 250.880/2B, alsmede No. OKN/O/MA 154.391 d.d. 30 december 1969, laatstelijk gewijzigd bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Defensie en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, No. AR/MMA 1973I d.d. 11 juni 1987 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 140 d.d. 24 juli 1987)).

Voorts in te trekken Koninklijke marine hoofdstuk 2, paragraaf 2, no. 4.4; Koninklijke landmacht hoofdstuk 2, paragraaf 2, no. (4); Koninklijke luchtmacht hoofdstuk 2, paragraaf 2, no. (4) van de `Lijst van te vernietigen archiefbescheiden Krijgsmachtsdelen Koninklijke marine, Koninklijke landmacht en Koninklijke luchtmacht' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Defensie, nrs. CD/RAI/1988/317/MZ en PA/D87/028/32098 d.d. 21 november 1988 (gepubliceerd in Staatscourant nr. 8 d.d. 11 januari 1989)).

Artikel 3

[Vervallen per 07-03-2014]

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Defensie,
namens deze,
de

directeur defensie archieven-, registratie- en informatiecentrum

,

J. Gelauf

De in dit Besluit bedoelde bijlage, de selectielijst voor het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting, ligt voor de periode van 30 juli tot 29 september 1998 ter kennisgeving bij de bibliotheken van het Ministerie van OC&W en van de zorgdrager, evenals bij de registratiebalie van het Algemeen Rijksarchief. Het Besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

Terug naar begin van de pagina