Mandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling

Geldend van 01-03-1998 t/m heden

Mandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling

De Directeur Algemene Fiscale Zaken,

De volgende functionarissen aan te wijzen om namens de Staatssecretaris van Financiën besluiten ingevolge artikel 5 en artikel 7 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen te nemen:

 • -

  Het Hoofd en het Plaatsvervangend Hoofd van de Afdeling Wederzijdse Bijstand van de Directie Algemene Fiscale Zaken,

 • -

  Het Hoofd van Belastingdienst/FIOD, voor besluiten betreffende de inlichtingenuitwisseling inzake de belastingen naar het inkomen, de winst en het vermogen, de heffing van belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en schenkingen, alsmede de omzetbelasting,

 • -

  Het Hoofd van Belastingdienst/Douane Informatiecentrum, voor besluiten betreffende de inlichtingenuitwisseling inzake de accijns op minerale oliën, de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken en de accijns op tabaksfabrikaten,

 • -

  Het Hoofd van Belastingdienst/Centrale eenheid Intra Communautaire Transacties, voor besluiten betreffende de inlichtingenuitwisseling ter zake van de omzetbelasting met betrekking tot intracommunautaire transacties.

Het Hoofd van Belastingdienst/FIOD, het Hoofd Belastingdienst/Douane Informatiecentrum en het Hoofd Belastingdienst/Centrale eenheid Intra Communautaire Transacties te machtigen om met betrekking tot het nemen van besluiten ingevolge de artikelen 5 en 7 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, ondermandaat te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.

De

Directeur Algemene Fiscale Zaken,

B.J. van der Zee

Terug naar begin van de pagina