Verlening vrijstelling verbod op het zelf leveren van farmaceutische hulp

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2005

Verlening vrijstelling verbod op het zelf leveren van farmaceutische hulp

De Ziekenfondsraad,

Gelet op artikel 42, vijfde lid, van de Ziekenfondswet;

Heeft in zijn vergadering van 17 december 1998 besloten:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het in het eerste lid van artikel 42 Ziekenfondswet bedoelde verbod geldt niet voor de levering van diensten of zaken, welke behoren tot de bij of krachtens het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering geregelde farmaceutische hulp.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 januari 1999. Vindt publicatie in de Staatscourant plaats later dan 30 december 1998, dan treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 1999.

De Voorzitter van de Ziekenfondsraad

,

L. de Graaf

De Algemeen Secretaris van de Ziekenfondsraad

,

J.L.P.G. van Thiel

Naar boven