Circulaire saneringsregeling Wet Bodembescherming: beoordeling en afstemming

[Regeling vervallen per 07-04-2009.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 12-01-1998 t/m 06-04-2009

Circulaire saneringsregeling Wet Bodembescherming: beoordeling en afstemming

Nadere mededeling

In Staatscourant 1998, 4 van 8 januari op pagina is de circulaire Sanerings-regeling Wet Bodembescherming: beoordeling en afstemming gepubliceerd (circulaire van 19 december 1997 aan de colleges van b. en w., nr. DBO/97587346). Deze circulaire is vanaf de eerste week van februari verkrijgbaar bij het Distributiecentrum te Zoetermeer, tel 079-3444949, en wordt rondom die datum toegezonden aan de geadresseerden van de circulaire.

Naar boven