Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 01-03-1998 t/m heden

Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen

De Directeur-Generaal der Belastingen en de Directeur Algemene Fiscale Zaken aan te wijzen om namens hem te handelen als de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 2 sub c van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen alsmede namens hem besluiten te nemen ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 9, 12 en 15 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen;

De Directeur-Generaal der Belastingen en de Directeur Algemene Fiscale Zaken te machtigen om met betrekking tot het nemen van besluiten ingevolge de artikelen 5 en 7 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, ondermandaat te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Naar boven