Besluit houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen

[Regeling vervallen per 25-12-2010.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 24-12-2010

Besluit van 24 december 1997, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/97/4890a;

Gelet op de artikel 13, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 5 december 1997, nr. W12.97.0760);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/97/5194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2010]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 582,82 , f 725,39 respectievelijk f 839,66.

Artikel 3

[Vervallen per 25-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H.G. de Grave

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

VERHOGING KINDERBIJSLAGBEDRAGEN PER 1 JANUARI 1998

[Vervallen per 25-12-2010]

Index per 1-1-98 1,74%

[Vervallen per 25-12-2010]

Rangordebedragen AKW

[Vervallen per 25-12-2010]

rangorde kind

1-7-97

na index

inclusief bijzondere verhogingen

1

430,47

437,96

449,51

2, 3

565,48

575,32

582,82

4, 5, 6, 7

705,61

717,89

725,39

of meer

817,93

832,16

839,66

Gezinsgroottebedragen

[Vervallen per 25-12-2010]

aantal kinderen

70%

85%

100%

130%

1

314,66

382,08

449,51

584,36

2

361,32

438,74

516,17

671,02

3

376,87

457,62

538,38

699,89

4

409,60

497,37

585,14

760,68

5

429,23

521,21

613,19

797,15

6

442,32

537,11

631,89

821,46

7

451,67

548,45

645,24

838,81

8

468,69

569,12

669,55

870,42

9

481,92

585,18

688,45

894,99

10

492,50

598,03

703,57

914,64

AKW-bedragen

[Vervallen per 25-12-2010]

I. kinderen geboren voor 2 oktober 1994

[Vervallen per 25-12-2010]

70%

100%

130%

aantal kinderen

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr 18 t/m 24 jr

12 t/m 17 jr

1

314,66

449,51

584,36

2

361,32

516,17

671,02

3

376,87

538,38

699,89

4

409,60

585,14

760,68

5

429,23

613,19

797,15

6

442,32

631,89

821,46

7

451,67

645,24

838,81

8

468,69

669,55

870,42

9

481,92

688,45

894,99

10

492,50

703,57

914,64

II. kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

[Vervallen per 25-12-2010]

70%

85%

100%

aantal kinderen

0-5 jr

6-11 jr 18-24 jr

12-17 jr

1

314,66

382,08

449,51

2

361,32

438,74

516,17

3

376,87

457,62

538,38

4

409,60

497,37

585,14

5

429,23

521,21

613,19

6

442,32

537,11

631,89

7

451,67

548,45

645,24

8

468,69

569,12

669,55

9

481,92

585,18

688,45

10

492,50

598,03

703,57

III. kinderen geboren op of na 1 januari 1995

[Vervallen per 25-12-2010]

aantal kinderen

70% 0 t/m 5 jr

85% 6 t/m 11 jr

100% 12 t/m 18 jr

1

314,66

382,08

449,51

2

314,66

382,08

449,51

etc.

     
Terug naar begin van de pagina