Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-01-1998 Nieuwe-regeling 24-12-1997 Stb. 1997, 790 24-12-1997 Stb. 1997, 790 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking als artikelen XVII-XXXII van de Veegwet SZW 1997 in werking treden.1)
Naar boven