Waarborgwet 1986

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009275
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Betreft met ingang van 31 december 1997 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986
 2. Besluit houdende bepaling gehalten waarop wordt gewaarborgd overeenkomstig het Verdrag inzake onderzoek en stempeling van edelmetalen werken
 3. Besluit verhoging grenzen waarborgen gouden en zilveren voorwerpen
 4. Nieuwe keurtekenplaat Waarborgwet
 5. Toegestaan woordgebruik bij het onder de aandacht brengen bij het publiek van edelmetalen voorwerpen
 6. Waarborgregeling

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015
  Bijlage: : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 6. Nieuwe keurtekenplaat Waarborgwet
  Tekst: tekst
 7. Waarborgregeling
  Artikel: 1
 8. Waarborgwet 1986
  Artikel: 69
 9. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VI
 10. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 11. Wijzigingswet Waarborgwet 1986 (uitoefening van toezicht op de naleving)
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina