Premieregeling GVP 1998

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-01-2005

Premieregeling GVP 1998

De Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Voor het jaar 1998 wordt de procentuele premie geneeskundige verzorging politie vastgesteld op 6,39% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werkgeversbijdrage van 3,87% en een werknemersbijdrage van 2,52%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De nominale premie geneeskundige verzorging politie ten laste van verzekerden bedraagt per maand:

voor de niet-AOW-gerechtigde deelnemer f 25,75;

voor het volwassen gezinslid van de niet-AOW-gerechtigde deelnemer f 25,75;

voor de AOW-gerechtigde deelnemer f 75,75;

voor het AOW-gerechtigde gezinslid van de deelnemer f 75,75.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De deelnemer die als gepensioneerde deelnemer wordt aangemerkt en zijn gezinsleden blijven ingedeeld in de groep, waarin hij als actief dienende deelnemer was ingedeeld.

  • 3 De gepensioneerde deelnemer, ingedeeld in groep B, die opnieuw de hoedanigheid van actief dienende deelnemer verkrijgt en als gevolg daarvan zou behoren te worden ingedeeld in groep A, blijft, indien hij zijn inschrijving als gepensioneerde deelnemer handhaaft, ingedeeld in groep B.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het bedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1998.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Premieregeling GVP 1998.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 22 december 1997

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven