Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 27-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 04-06-2008.
Geldend van 04-06-2008 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Radga
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk SV/WV/97/5347
Identificatienummer BWBR0009232
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Arbeidsomstandighedenbesluit
    Artikel: 2.14b
  2. Loonheffingen, beleidsregels beoordeling dienstbetrekking
    Bijlage: III
  3. Loonheffingen, doorbetaaldloonregeling; jaren 2006, 2007 en 2008
    Tekst: tekst

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 04-06-2008

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2016 Intrekking-regeling 02-07-2015 Stcrt. 2015, 19073 2015-0000160660 02-07-2015 Stcrt. 2015, 19073
Wijziging 29-05-2008 Stcrt. 2008, 103 SV/WV/2008/14518 29-05-2008 Stcrt. 2008, 103
Wijziging 04-09-2006 Stcrt. 2006, 182 SV/WV/2006/69706 04-09-2006 Stcrt. 2006, 182
t/m 01-01-2002 1) Wijziging 18-02-2002 Stcrt. 2002, 37 W&I/SIU/2002/6475 18-02-2002 Stcrt. 2002, 37
01-01-1998 Nieuwe-regeling 19-12-1997 Stcrt. 1997, 248 SV/WV/97/5347 02-09-1997 Stb. 1997, 391

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 31)
Naar boven