Wijzigingsbesluit Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 03-05-2007

Besluit van 18 december 1997 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 30 oktober 1997, nummer GBA97/U220;

Gelet op de artikelen 1 en 5 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 11 december 1997, nummer W04.97.0705);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 17 december 1997, nummer GBA97/U331;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Bij de vaststelling van de prijs per bericht over het netwerk na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, worden de saldi, bedoeld in artikel 8, derde en vierde lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens, die zijn ontstaan vóór dit tijdstip, vastgesteld op basis van de toen geldende bepalingen.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 30 oktober 1997 tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (financieringsmodel) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Uitgegeven negenentwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven