Vergoedingenregeling leden Gezondheidsraad

[Regeling vervallen per 24-03-2010.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-03-2010

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende de vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Gezondheidsraad

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14 van de Kaderwet adviescolleges en de artikelen 2 en 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-03-2010]

  • 1 De voorzitter en de ondervoorzitters van de Gezondheidsraad, ontvangen in plaats van een vergoeding per vergadering, een vaste vergoeding.

  • 2 De andere leden van de Gezondheidsraad ontvangen een vergoeding per vergadering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-03-2010]

De vergoeding van de voorzitter volgens het maximum salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, rekening houdend met een arbeidsduur van gemiddeld 21,6 uren per week bedraagt € 3 942,44 bruto per maand.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-03-2010]

  • 1 Er zijn twee ondervoorzitters.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-03-2010]

De vergoeding van de andere leden bedraagt € 190,59 per vergadering.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-03-2010]

De bedragen genoemd in artikel 2 en 3 worden aangepast met het percentage van de algemene salarisherzieningen voor de sector Rijk.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-03-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-03-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden Gezondheidsraad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Naar boven