Regeling langdurig werkloze Wet inschakeling werkzoekenden

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling langdurig werkloze Wet inschakeling werkzoekenden
    Artikelen: 2, 6, 7, 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina