Warenwetregeling Invoer pistachenoten uit Iran

[Regeling vervallen per 10-03-2005.]
Geldend van 12-07-1998 t/m 09-03-2005

Warenwetregeling invoer pistachenoten uit Iran

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 97/830/EG van de Commissie van 11 december 1997 tot intrekking van Beschikking 97/613/EG en houdende vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van pimpernoten (pistaches) en bepaalde daarvan afgeleide producten van oorsprong of herkomst uit Iran (PbEG L 343), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-03-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder beschikking 97/830/EG: beschikking nr. 97/830/EG van de Commissie van 11 december 1997 tot intrekking van Beschikking 97/613/EG en houdende vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van pimpernoten (pistaches) en bepaalde daarvan afgeleide producten van oorsprong of herkomst uit Iran (PbEG L 343), met inbegrip van de wijzigingen daarvan.

Artikel 2

[Vervallen per 10-03-2005]

Pistachenoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld (GN-code 0802 50 00), en pistachenoten op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen, of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen (GN-codes ex 2008 19 13 en 2008 19 93), van oorsprong of van herkomst uit Iran, worden binnen Nederlands grondgebied gebracht met inachtneming van beschikking 97/830/EG.

Artikel 3

[Vervallen per 10-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 10-03-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Invoer pistachenoten uit Iran.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Terpstra

Terug naar begin van de pagina