Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-11-2009.
Geldend van 25-11-2009 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-11-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537
01-01-1998 Nieuwe-regeling 17-12-1997 Stb. 1997, 724 25534 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt volgens Stb. 1997/725 in werking met ingang van de dag dat de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.1)
Naar boven