Kaderwet LNV-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 08-02-2012 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 08-02-2012

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina