Regeling amalgaamafscheiders tandartspraktijken milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-02-1998 t/m 31-12-2007

Regeling aanwijzing typen amalgaamafscheiders

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op voorschrift 2.1.4 van Bijlage I behorende bij het Besluit tandartspraktijken milieubeheer (Stb. 1997, 531);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De typen amalgaamafscheiders welke volgens de vastgestelde methode als bedoeld in voorschrift 2.1.4 zijn getest en waarvoor een testcertificaat is afgegeven als bedoeld in voorschrift 2.1.3 van Bijlage I van het Besluit tandartspraktijken milieubeheer zijn:

  • a. Dürr Type 7800/7801;

  • b. Emda/Type AS;

  • c. Siemens/D-3181, zowel bezink- als centrifugeversie;

  • d. Metasys Multi System/Type 1;

  • e. DRS Type Sweden Recycling;

  • f. Stena Scanfors type Mercury Master;

  • g. Scania Dental AB Final Kabinett 89/04 Type 2;

  • h. Inthanon type Intha-97.

  • i. Sie Dental AB Type Rasch System 890

  • j. Metalchem/DRS ISOSEP-E

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit tandartspraktijken milieubeheer in werking treedt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling amalgaamafscheiders tandartspraktijken milieubeheer.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1997

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Naar boven