Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Besluit van 15 december 1997, houdende de overgang van de beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken naar Onze Minister van Binnenlandse Zaken, alsmede de overgang van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 11 december 1997 nr. 97M009780;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, thans behorende tot de beheersverantwoordelijkheid van Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken komt met ingang van 1 januari 1998 onder de beheersverantwoordelijkheid van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en gaat daarmee over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 2

  • 1 Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken is belast met de beleidsmatige aspecten van de coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen en Aruba betreffende en met de beleidsmatige aspecten van de zorg voor de aan de Nederlandse Antillen en aan Aruba te verlenen hulp en bijstand.

  • 2 Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de beheersmatige aspecten van de coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen en Aruba betreffende en met de beheersmatige aspecten van de zorg voor de aan de Nederlandse Antillen en aan Aruba te verlenen hulp en bijstand.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1997, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1997

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina