Besluit ex artikel 1 Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 24-12-1997.
Geldend van 24-12-1997 t/m 16-10-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 24-12-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 24-12-1997)

Opmerking

Betreft met ingang van 24 december 1997 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-10-2007 Intrekking-regeling 17-02-2007 Stb. 2007, 125 30474 10-10-2007 Stb. 2007, 386 Alg. 1
24-12-1997 Nieuwe-regeling 15-12-1997 Stb. 1997, 679 15-12-1997 Stb. 1997, 679

Opmerkingen

  1. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven