Openstelling Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 18-12-1997 t/m 23-01-2004

Openstelling Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, alsmede artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen voor een subsidie op grond van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied kunnen worden ingediend tot en met 16 februari 1998.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Voor de in artikel 1 bedoelde aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond

f 15.000.000,-.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven