Wijziging Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland

Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-1999.
Geldend van 01-05-1999 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel IV

Informatie geldend op 01-05-1999

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-1999)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-12-1997 t/m 01-07-1997 Nieuwe-regeling 15-12-1997 Stcrt. 1997, 241 WV97/837M 15-12-1997 Stcrt. 1997, 241
Naar boven