Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1998.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 1

Informatie geldend op 01-01-1998

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-1998)

Opmerking

Betreft met ingang van 30 december 1997 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-12-1997 Nieuwe-regeling 12-12-1997 Stb. 1997, 727 12-12-1997 Stb. 1997, 727
Naar boven