Wet zeevarenden

Geldend van 15-11-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009124
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

Door Stb. 2011/394 is de citeertitel gewijzigd per 20 augustus 2013 (Stb. 2013/287).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden
 4. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 5. Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht ex Wet havenstaatcontrole en Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 6. Besluit zeevarenden
 7. Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning
 8. Frequentiebesluit 2013
 9. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart
 10. Regeling bemanning zeegaande zeilschepen
 11. Regeling gegevens aanvraag bemanningscertificaat zeevisvaart
 12. Regeling normen ter bepaling uitslag zeevisvaartexamens
 13. Regeling tarieven scheepvaart 2005
 14. Regeling tuchtcollege voor de scheepvaart
 15. Regeling vrijstelling nationaliteitseis kapiteins zeevisserij
 16. Regeling zeevarenden
 17. Schepelingenbesluit
 18. Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector zeegaande waterbouw
 19. Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins voor de sector koopvaardij

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 6.13
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikel: 6.1:2
 4. Beleidsregel zeevaartbemanning
  Artikel: 1
 5. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden
  Artikel: 1
 6. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 7. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
  Artikel: 5
 8. Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht ex Wet havenstaatcontrole en Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 2
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein scheepvaart en maritieme zaken
 10. Besluit zeevarenden
  Artikel: 1
 11. Binnenvaartregeling
  Bijlage: 7.2
 12. Keuringsreglement voor de zeevaart 2012
  Artikel: 1
 13. Nadere regeling kinderarbeid
  Artikel: 1:1
 14. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart
  Artikel: 2a
 15. Regeling bemanning zeegaande zeilschepen
  Artikel: 1
 16. Regeling tarieven scheepvaart 2005
  Artikelen: 2.33, 3.4
 17. Regeling zeevarenden
  Artikelen: 1.1, 1.2
  Bijlage: F
 18. Schepelingenbesluit
  Artikelen: 38, 44, 46
 19. Verzamelwet IenM 2018
 20. Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector zeegaande waterbouw
  Artikel: 1
 21. Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins voor de sector koopvaardij
  Artikelen: 1, 5
 22. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikelen: I, VII
 23. Wet implementatie wijzigingen Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006
 24. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 25. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 26. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 6
 27. Wijzigingswet Zeevaartbemanningswet (Versoepeling nationaliteitseis kapitein op Nederlandse zeeschepen)
  Artikel: I
Terug naar begin van de pagina