Wijziging Uitvoeringsregeling BTS en vaststelling tenderperioden 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 17-11-1999 t/m 31-12-2003

Wijziging Uitvoeringsregeling BTS en vaststelling tenderperioden 1998

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling BTS]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Als perioden na afloop waarvan de aanvragen die in die perioden zijn ontvangen, worden behandeld, worden vastgesteld:

    • a. 5 januari tot en met 6 april 1998;

    • b. 7 april tot en met 3 augustus 1998;

    • c. 4 augustus tot en met 30 november 1998.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 11 december 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven