Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens

Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2023.
Geldend van 01-10-2023 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3

Informatie geldend op 01-10-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Regeling verkeersbrigadiers
    Artikel 11
  2. Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
    Artikelen 3, 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2017 Wijziging 14-04-2017 Stcrt. 2017, 22567 IENM/BSK-2017/80896 14-04-2017 Stcrt. 2017, 22567 Alg. 1
01-01-2011 Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20348 VenW/BSK-2010/203948 16-12-2010 Stb. 2010, 865 Inwtr. 2
31-03-2010 Wijziging 22-03-2010 Stcrt. 2010, 4694 CEND/HDJZ-2010/404sectorAWW 22-03-2010 Stcrt. 2010, 4694
13-12-1997 Nieuwe-regeling 10-12-1997 Stcrt. 1997, 239 DGP/WJZ/V-725909 10-12-1997 Stcrt. 1997, 239

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stcrt. 2017/22567 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen) (Stb. 2010/744) in werking treedt.2)

Annuleren

Naar boven