Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens

Geraadpleegd op 05-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m 30-09-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk II

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Regeling verkeersbrigadiers
    Artikel: 11
  2. Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
    Artikelen: 3, 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-12-1997 Nieuwe-regeling 10-12-1997 Stcrt. 1997, 239 DGP/WJZ/V-725909 10-12-1997 Stcrt. 1997, 239

Annuleren

Naar boven