Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 1

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-09-2008 Wijziging 15-07-2008 Stcrt. 2008, 184 CEND/HDJZ-2008/946sector I&O 26-07-2008 Stb. 2008, 372 Inwtr. 1
13-12-1997 Nieuwe-regeling 10-12-1997 Stcrt. 1997, 239 DGP/WJZ/V-725909 10-12-1997 Stcrt. 1997, 239

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel G, van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (vakbekwaamheid bestuurders) (Stb. 2007/166) in werking treedt.1)
Naar boven