Regeling doodsoorzaakverklaring

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2001.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 13-12-1997 t/m heden

Regeling doodsoorzaakverklaring

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 12a, derde lid, van de Wet op de lijkbezorging;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het formulier, bedoeld in het derde lid van artikel 12a van de Wet op de lijkbezorging, wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand, na afloop van de maand waarin het werd ontvangen, doch voor de achtste van de daarop volgende maand, rechtstreeks gezonden aan de medisch ambtenaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 3 Op verzoek van de geneeskundig hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg wordt, om redenen van volksgezondheidsbelang, het in het tweede lid bedoelde formulier na afloop van de week, waarin het werd ontvangen, doch voor het einde van de daarop volgende week, gezonden aan de medisch ambtenaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1997.

Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven