Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement Rijnpatenten 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-07-2005 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement Rijnpatenten 1998

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit Reglement Rijnpatenten 1998;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement Rijnpatenten 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina