Regeling tarieven Rijnpatenten, dienstboekjes, vaartijdenboek en verklaring vaartijdenboek

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 23-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarieven Rijnpatenten, dienstboekjes, vaartijdenboek en verklaring vaartijdenboek

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 14a van de Scheepvaart-verkeerswet en artikel 9 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Voor de afgifte van een Rijnpatent is een vergoeding verschuldigd van € 46,30.

  • 2 Voor de uitbreiding, het verlengen, het vervangen of het omruilen van een Rijnpatent is een vergoeding verschuldigd van € 26,60.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

  • 2 Voor het jaarlijks afstempelen van een dienstboekje is een vergoeding verschuldigd van € 4.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

  • 3 Voor het verrichten van mutaties in het vaartijdenboek is een vergoeding verschuldigd van € 4.

  • 4 Voor het verrichten van mutaties in een verklaring bij het vaartijdenboek is een vergoeding verschuldigd van € 4.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De Regeling dienstboekje, vaartijdenboek en verklaring vaartijdenboek wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Rijnpatenten, dienstboekjes, vaartijdenboek en verklaring vaartijdenboek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven