Wet inschakeling werkzoekenden

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 19-02-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWIW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009083
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen
 2. Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden
 3. Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden
 4. Regeling langdurig werkloze Wet inschakeling werkzoekenden
 5. Wijzigingsbesluit Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (verruimen bestedingsmogelijkheden gemeenten van het verleende vast budget en scholings- en activeringsbudget)
 6. Wijzigingsbesluit Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden, enz. (afschaffing van de verplichte inkoop door gemeenten en de verplichte inkoop door het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor arbeidsgehandicapten bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene bijstandswet
  Artikelen: 9, 36, 50, 113, 114
 2. Ambtenarenwet
  Artikel: 134
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 4. Beroepswet
  Bijlage: bij de Beroepswet
 5. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 6. Besluit indicatie sociale werkvoorziening
  Artikel: 7
 7. Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW
  Artikel: 1
 8. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Gesubsidieerde Arbeid
  Artikel: 1
 9. Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden
  Artikelen: 1, 25
 10. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 38, 81, 128
 11. Regeling Pilot Trajectbegeleiders
  Artikel: 7
 12. Regeling SUWI
  Artikelen: 1.1, 7.5
 13. Regeling eenmalige invoeringskosten Wet inschakeling werkzoekenden
  Artikel: 2
 14. Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren
  Bijlage: bijlage
 15. Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden
  Artikel: 1
 16. Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1998
  Artikel: 2
 17. Regeling langdurig werkloze Wet inschakeling werkzoekenden
  Artikelen: 1, 2, 6
 18. Regeling schoonmaakdiensten particulieren
  Artikel: 2
 19. Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden
  Artikelen: 1, 12
 20. Subsidieregeling Dagindeling ESF-3
  Artikel: 8
 21. Subsidieregeling ESF doelstelling 4 ’Scholing voor behoud van werk’
  Artikel: 1
 22. Subsidieregeling ESF-3
  Artikel: 9
 23. Subsidieregeling ESF-EQUAL
  Artikel: 12
 24. Subsidieregeling bevordering uitstroom ex-banenpoolers
  Artikel: 1
 25. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 26. Veegwet SZW 1998
  Artikel: 40c
 27. Werkloosheidswet
  Artikelen: 26, 73, 93b, 97g
 28. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 35, 37
 29. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 35, 37
 30. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 2
 31. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen: 1, 10a, 12, 43, 65
 32. Wet op de loonvorming
  Artikel: 2
 33. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 26, 37, 86
 34. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 13.11
 35. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 13.11
 36. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: VIII
 37. Ziektewet
  Artikel: 29b
Terug naar begin van de pagina