Wet inschakeling werkzoekenden

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 19-02-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 19-02-2003

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Werkloosheidswet
    Artikel: 73
  2. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
    Artikel: 10a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK 2

  1. Wet inschakeling werkzoekenden
    Artikel 14
Terug naar begin van de pagina