Wet inschakeling werkzoekenden

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 19-02-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 19-02-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet inschakeling werkzoekenden
    Artikelen: 23, 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK 2

  1. Wet inschakeling werkzoekenden
    Artikel 14
Terug naar begin van de pagina