Regeling gelijkwaardige snelheidsbegrenzers

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 11-12-1997 t/m 30-04-2009

Regeling gelijkwaardige snelheidsbegrenzers voor bedrijfsauto’s en bussen in gebruik genomen na 31 december 1987 doch voor 1 januari 1994

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3.3.17, vijfde lid, van het Voertuigreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een snelheidsbegrenzer, welke vóór

1 januari 1994 is aangebracht in een reeds vóór 1 januari 1994 in gebruik genomen voertuig, behoort tot een goedgekeurde soort indien:

 • I. de snelheidsbegrenzer is goedgekeurd overeenkomstig ECE-Reglement nr. 89 en voorzien is van een goedkeuringsmerk, waarvan het model hieronder is aangegeven.

  Bijlage 36194.png

  NB: het bovenstaande goedkeuringsmerk is slechts een voorbeeld; de toegepaste cijfers, met uitzondering van het getal 89, kunnen verschillen.

 • II. de snelheidsbegrenzer behoort tot één van de volgende merken overeenkomstig de daarbij vermelde specificaties:

  • a. Bosch:

   typen EMS 3.3, EDC, ABS/ASR 4S/4K uitvoeringen ’M’ en ’P’, alsmede systemen waarbij de EDC-computer is voorzien van een van de volgende onderdeelnummers: 1111290, 1302538, 1318544, 1340968, 1340969 of 1357139;

  • b. Groeneveld, samengesteld uit:

   • een regeleenheid type 206.03, 207.03, 210.03, 217.03, 220.03, 239.03, 240.03, 375.03, 376.03, 377.03, 385.03, 613.03, 614.03, 616.03, 617.03, 679.03, 850.03, 851.03, 853.03 of 854.03 met een stelmotor type 200.03, 250.03 of 764.03;

   • een regeleenheid type 207.03, 210.03, 217.03, 218.03, 220.03, 239.03 of 240.03, 376.03, 377.03, 385.03, 618.03, 619.03, 620.03, 621.03, 623.03, 694.03, 698.03 met een stelmotor type 201.03, 251.03 of 765.03;

   • een regeleenheid 213.03, 378.03, 379.03, 615.03 of 682.03 met een stelmotor type 600.03;

   • een regeleenheid 213.03, 378.03, 379.03, 622.03 of 681.03 met een stelmotor type 601.03;

   • een regeleenheid type 213.03 of 378.03 met een stelmotor type 200.03, 201.03, 250.03, 251.03, 764.03 of 765.03;

   • een regeleenheid type 195.33, 898.03 of 898.03R met een stelmotor type 200.03, 201.03, 250.03, 251.03, 600.03, 601.03, 764.03 of 765.03;

  • c. Topcruise, type 4011/004/000 serie I 24V (te herkennen aan de volgende typenummers op de regelunit: 4000/100/000 of 4000/100/001);

  • d. Romatic, type 2000;

  • e. Elson Truck-cruise:

   • type S.L.M. 1.065.00;

   • type S.L.M.T. 1.066.00;

   • type S.L.M.T.P. 1.067.00;

   • type S.L.M.C. 1.068.00;

   • type S.L.M.T.C. 1.069.00;

   • type S.L.M.T.P.C. 1.070.00;

  • f. VDO:

    • a. type EGAS, samengesteld uit:

     • -

      een regeleenheid type 412 413 002 001, 412 413 002 005, 412 413 002 008, 412 413 002 019, 412 413 006 001 of X46 115 067, met

     • -

      een gaspedaal type 445 804 005 001 of 445 804 005 002, met

     • -

      een stelmotor type 408 411 001 001, 408 411 001 006, 408 411 001 007, 408 411 001 008, 408 411 005 001, 408 411 005 002, 408 411 005 003, of 408 411 005 004;

    • b. type EGAS, samengesteld uit:

     • -

      een regeleenheid type 412.413.001.006 met

     • -

      een gaspedaal type 445.804.001.005 en

     • -

      een stelmotor type 408.403.002.001;

     • -

      (bij Mercedes-Benz)

      stelmotor type 408.404.002.001;

    • c. AGB-Komfort, samengesteld uit:

     • -

      een regeleenheid type 412.409.007.005 met

     • -

      stelmotor type 408.422.001.014 of 408.422.005.001;

    • d. AGB-S (MAN), samengesteld uit:

     • -

      een regeleenheid type 412.409.007.002 met

     • -

      een stelmotor 408.422.001.008;

    • e. AGB-II (DAF), samengesteld uit:

     • -

      een regeleenheid type 412.409.007.006 met

     • -

      een stelmotor type 408.422.001.012, 408.422.001.013 of 408.422.001.015;

   • een samenstelling van: een elektronische regeleenheid type:

    • 412 209 001 001,

    • 412 217 001 001,

    • 412.402 003 001

    • 412 402 003 003,

    • 412 402 003 004,

    • 412 402 003 005,

    • 412 402 003 006,

    • 412 402 003 007,

    • 412 402 003 008,

    • 412 402 003 009,

    • 412 402 003 010,

    • 412 402 003 011,

    • 412 409 001 001,

    • 412 409 001 002,

    • 412 409 001 003,

    • 412 409 001 004,

    • 412 409 001 005,

    • 412 409 001 006,

    • 412 409 001 007,

    • 412 409 001 008,

    • 412 409 001 009,

    • 412 409 001 010,

    • 412 409 001 011,

    • 412 409 001 012,

    • 412 409 001 013,

    • 412 409 003 001,

    • 412 409 003 002,

    • 412 409 003 003,

    • 412 409 003 004,

    • 412 409 005 001,

    • 412 409 007 001

    • 412 411 001 001,

    • 412 411 001 002,

    • 412 411 001 003,

    • 412 413 001 005,

    • 412 413 001 006,

    • 412 417 001 001,

    • 461 403 001 001,

    • 461 403 001 002,

    • 461 403 001 003,

    • 461 403 001 004,

    • 461 403 001 005,

    • X65 412 0310, of

    • X67-412 037,

    • met een stelmotor type:

    • 408 201 004 002,

    • 408 221 001 001,

    • 408 401 001 001,

    • 408 401 001 004,

    • 408 401 001 005,

    • 408 401 001 006,

    • 408 401 001 007,

    • 408 401 006 002,

    • 408 401 006 003,

    • 408 401 007 001,

    • 408 403 002 001,

    • 408 404 001 001,

    • 408 422 001 001,

    • 408 422 001 002,

    • 408 422 001 003,

    • 408 422 001 004,

    • 408 422 001 005,

    • 408 422 001 006,

    • 408 422 001 007,

    • 408 422 001 008,

    • 408 422 001 009,

    • 408 422 001 012,

    • 408 422 001 013,

    • 408 422 001 014,

    • 408 422 001 015, of

    • 408 422 002 001;

    De in dit onderdeel vermelde nummers kunnen ingekort op het desbetreffende voertuigonderdeel voorkomen, waarbij de eerste drie cijfers van het vermelde nummer komen te vervallen en de voorloopnullen zijn vervangen door een schuine streep. Als voorbeeld kan worden genoemd: ’408 411 001 006’ wordt ’411/1/6’.

  • g. Mercedes-Benz:

   • type GBE;

   • type GBL;

  • h. Jaeger-VDO

   type LIVIT, samengesteld uit:

   • -

    een regeleenheid type E328312 of E328312 01, met

   • -

    een stelmotor type E328311;

  • i. Eaton, type SAMT Road Speed Limiter, waarvan de regeleenheid is voorzien van één van de volgende onderdeelnummers: U2002291, U2002376, U2002602, U2002603, 20300 of T20301.

 • III. De onder II, onderdeel a en onderdeel f, onder 1∞, vermelde systemen kunnen tevens onder de naam van verschillende voertuigmerken voorkomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 december 1994, nr. RV 188309, houdende aanwijzing van gelijkwaardige snelheidsbegrenzers voor bedrijfsauto’s en bussen in gebruik genomen na 31 december 1987 doch voor 1 januari 1994 (Stcrt. 241), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkwaardige snelheidsbegrenzers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven