Subsidieplafonds onderhoud monumenten en historische buitenplaatsen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 17-12-1997 t/m 30-12-2004

Subsidieplafonds onderhoud monumenten en historische buitenplaatsen

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 3 van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten in het jaar 1998 wordt vastgesteld op 9,8 miljoen gulden.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 11 van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten in het jaar 1998 wordt vastgesteld op 14,7 miljoen gulden.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 3 van het Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen in het jaar 1998 wordt vastgesteld op 1 miljoen gulden.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit Besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Nuis

Terug naar begin van de pagina