Tweede wijziging Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 30-11-1997 t/m 10-06-2005

Tweede wijziging Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Voor het in 1997 en 1998 doen van subsidietoezeggingen op grond van de Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie op in 1997 ontvangen aanvragen is in totaal f 4.000.000 beschikbaar.

Artikel III

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 november 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven