Wijziging investeringslijst en subsidieplafond stimuleringskader

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 23-01-2004

Wijziging investeringslijst en subsidieplafond stimuleringskader

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1.3, eerste lid, 2.1, 6.6, eerste lid, en 7.1, tweede lid, onderdeel d, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond voor de aanvraagperiode van 16 juli tot en met 31 december 1997 met betrekking tot investeringsprojecten als bedoeld in artikel 2.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht wordt verhoogd tot f 8.000.000,-.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de bijlage bij het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 1997 houdende vaststelling van de aanvraagperiode en de investeringslijst in het kader van paragraaf 2 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht.]

’s-Gravenhage, 21 november 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven