Besluit verhoging maximumbedrag van aansprakelijkheid ex art. 5, tweede lid, Wet aansprakelijkheid kernongevallen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2012

Besluit van 14 november 1997, houdende verhoging van het maximumbedrag van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 10 oktober 1997, nr. BGW97-2524M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op artikel 5, eerste en tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen;

De Raad van State gehoord (advies van 30 oktober 1997, no.WO6.97.0670);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 11 november 1997, nr. BGW97-2779-U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het maximumbedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie, genoemd in artikel 5, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, wordt vastgesteld op € 340 335 162,07.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 november 1997

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de tweede december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven