Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1998

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2000.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1998

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1997 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1996;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1998 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2.3.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1998.

’s-Gravenhage, 31 oktober 1997

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E.M.A. Schmitz

Naar boven