Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-10-2004.
Geldend van 02-10-2004 t/m 31-12-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 02-10-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-10-2004)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2005 Intrekking-regeling 14-12-2004 Stcrt. 2004, 246 ABG/GA/2004/85773 14-12-2004 Stcrt. 2004, 246 Alg. 1
01-01-1998 Nieuwe-regeling 29-10-1997 Stcrt. 1997, 215 AM/RAW/97/2204 16-12-1997 Stb. 1997, 759 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Artikel 15, tweede lid van Stcrt. 2004/246 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het moment waarop Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening in werking treedt.2)
Naar boven