Wet op bijzondere medische verrichtingen

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-04-2019.
Geldend van 02-04-2019 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting WBMV
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008974
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Planningsbesluit bijzondere interventies aan het hart 2008
 2. Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg
 3. Planningsbesluit in-vitrofertilisatie 2016
 4. Planningsbesluit klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
 5. Planningsbesluit neurochirurgie 2001
 6. Planningsbesluit orgaantransplantatie 2005
 7. Planningsbesluit PCI’s en ICD’s
 8. Planningsregeling transplantatie eilandjes van Langerhans
 9. Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen
 10. Regeling celtransplantatie 2012
 11. Regeling hematopoietische stamceltransplantatie 2012
 12. Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek
 13. Regeling protonentherapie
 14. Regeling vergunningprocedure bijzondere medische verrichtingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 2. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 3. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))
  Bijlage: Basisselectiedocument openbare en bijzondere academische ziekenhuizen 1985–
 4. Participatiewet
  Artikel: 14
 5. Planningsbesluit PCI’s en ICD’s
  Bijlagen: bijlage, 1
 6. Planningsbesluit bijzondere interventies aan het hart 2008
  Bijlage: 1
 7. Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen
  Artikel: 2
 8. Regeling celtransplantatie 2012
  Bijlage: 1
 9. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 10. Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 02-04-2019

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36417
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
Wijziging 16-04-2014 Stb. 2014, 165 33438 08-07-2014 Stb. 2014, 279
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
Wijziging 16-05-2002 Stb. 2002, 263 28284 05-07-2002 Stb. 2002, 364
Wijziging 05-07-2000 Stb. 2000, 359 27090 05-07-2000 Stb. 2000, 359
01-07-1999 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
14-11-1997 Nieuwe-regeling 24-10-1997 Stb. 1997, 515 24788 24-10-1997 Stb. 1997, 515
Naar boven